Kırma Kusurları

Presbiyopi

Presbiyopi, sözcük olarak yaşlı insan (presbis) görmesi (opia) sözcüklerinden türetilmiş ve orta yaşlardan sonra yakın görme bozukluğunu tanımlayan bir terimdir.

Uzağı gözlüksüz net gören bir gözün 42-45 yaşlarından itibaren yakını net görmede zorlanması şeklinde kendini gösterir. Bunun nedeni göz içi merceğinin giderek sertleşmesi ve elastikiyetini kaybetmesi sonucunda yakına bakarken yapması gereken bombeliğini artırarak kırıcılığını yükseltme işleminde zorlanmasıdır. Önceleri okuma gibi yakını net görme gereken işlemlerde oda ışığı artırılarak ya da yakın nesne biraz uzak tutulup netlik devam ettirilebilir. Zamanla ilave bir yakın gözlüğü takılma gerekliliği doğar.

Normal GörüşNormal Görüş PresbiyopiPresbiyopi

Presbiyopinin hipermetropiden farkı nedir?

PresbiyopiPresbiyopi, hipermetropiden farklıdır. Hipermetrop gözlerin mercek kırıcılıkları gözün uzunluğuna göre yetersiz olduğundan uzağa bakarken de görüntünün hayali gözün arka duvarının daha gerisinde oluşur. Bu nedenle hipermetrop gözlere sahip olanlar hem uzak hem yakın için gözlük takmak durumundadırlar ve her yaşta kendini gösterebilir.

Hipermetroplarda, yakın görme bozukluğu (presbiyopi) daha erken yaşta belirgin hale gelir. Uzak için taktıkları (-) dereceli camlara ilave olarak (+) dereceli cam takarlar.

Düşük dereceli miyoplar uzak gözlüklerini çıkararak bu yaşlarda yakını gözlüksüz seçebilirler. Uzak için taktıkları (-) dereceli camlar yakın için gereken (+) dereceli camı dengeleyecek seviyede olan miyoplar (genellikle -2 ile -3 arası) ömür boyu yakın gözlük kullanmadan idare edebilirler.

Bazı insanların sadece bir gözlerinde düşük dereceli miyopi varsa, kusursuz gözleri ile uzağı, miyop gözleri ile yakını görme alışkanlığını genç yaşlarda edinirler ve ömür boyu ne uzak ne de yakın gözlüğü kullanmadan idare edebilirler. Monovizyon adını alan bu prensip, presbiyopinin, kontakt lens, lazer ya da diğer cerrahilerle düzeltme yöntemlerinde de kullanılabilir.

Presbiyopi nasıl düzeltilir?

Bugün için en başarılı düzeltme yöntemi gözlüklerdir. Kişinin uzak gözlüğüne ihtiyacı yoksa 43-45 yaşlarında +1 D yakın gözlüğü takmaya başlar ve bu her 3-5 yılda 0,5 D artırılarak 60 yaşlarına kadar ilerletilir. Uzak gözlüğü varsa, bu cam dereceleri uzağa ilave edilir. Bu amaçla iki ayrı gözlük ya da tek çerçeveye yerleştirilen uzağa ve yakına ayarlanmış iki odaklı (bifokal) camlar veya ara mesafeleri de gösterebilecek çok odaklı (multifokal) camlar tercih edilebilir.

Presbiyopiyi düzeltmek için özel imal edilmiş kontakt lensler bazı kişilerde başarılı olabilir.

Presbiyopinin cerrahi düzeltmesi son yıllarda ilgi çekici hale gelmiştir. Ancak bu alandaki uygulamalar miyopi, hipermetropi ve astigmatizmada elde edilen başarılardan çok uzaktır. Seçeneklerden bir tanesi eksimer cerrahisi ile yapılan monovizyon uygulamasıdır. Katarakt gelişmiş hastalarda ameliyat sırasında göze yerleştirilen özel bifokal/multifokal göz içi lenslerin yapımında da umut verici gelişmeler sağlanma yolundadır.