Lazer Tedavileri

Excimer Lazer
Excimer Lazer
Excimer lazer, ultraviole dalga boylarında, çarptığı alanda mikrondan daha küçük bir yüzey derinliğine inebilen ve bu bölgede molekülleri birbirinden ayırıp dokuyu ortadan kaldırabilen bir lazer türüdür. Bu özellikleri dolayısıyla kornea adı verilen gözün dış merceğinde şekillendime yapmaya en uygun fiziksel yöntemdir. Miyopi, hipermetropi, astigmatizma gibi kırma kusurlarının ortadan kaldırılmasında başarıyla kullanılmaktadır.

Uygulama bilgisayar kontrollü olarak yapılır. Lazer ışını, kornea yüzeyini çok yüksek bir hassasiyetle tıraşlayarak yeniden şekillendirir. Kısa süren ve ağrısız olan bu uygulama +5 e kadar olan hipermetroplar, -9.5 e kadar olan miyoplar ve 5 diyoptiriye kadar astigmatizmalarda oldukça iyi sonuçlar vermektedir.

Lazer ışınlarının etkisi sadece korneanın belirli bir bölgesinedir, bu nedenle gözün arka tarafındaki görme merkezi ve sinirlerin zarar görmesi mümkün değildir. Lazer ışınlamasının korneanın yüzeysel tabakalarına yapıldığı yöntemlere "yüzey ablasyonu" (PRK/trans PRK ya da LASEK), korneadan kaldırılan ve flep adı verilen ince bir tabakanın altındaki dokuya yapıldığı yöntemlere LASIK adı verilir.

Bu yöntem yanlış biçimde "göz çizdirme" olarak tanımlanmaktadır. Halbuki gözün korneasının ince dilimler halinde çizilerek miyop derecesinin düzeltilme yöntemi "Radial keratotomi" adını alır. 1970 ve 1980'li yıllarda bir grup hastaya uygulanmış olan radial keratotomi bugün için artık tarihte karışmıştır.

Wavefront Teknolojisi

Gözün mercek sistemleri olan kornea ve lens tek tek ve bileşik olarak "aberasyon" dediğimiz mükemmel kırıcılıktan sapmalar gösterirler. Bu aberasyonların birçoğu düzenli yapıdadır ve gözlükle düzeltilebilirler. Gözlükle düzeltilemeyenleri ise insan gözünün seçebileceği ayrıntıları net olarak algılayamamıza yol açar.

Wavefront teknolojisine sahip aberometre olarak anılan cihazlar bu düzensizliklerin saptanıp haritalanmasını sağlar. Saptanan bu düzensizlikleri, bazı yerlere daha az, bazı bölgelere daha fazla lazer atışı yaparak düzeltebilen excimer cihazları yeni kuşak cihazlar olarak kabul edilir. Bugün için, cihazlarda aberasyonları düzeltme yeteneklerinin yanı sıra yeni aberasyon yaratmama özellikleri aranmaktadır. Asferik ablasyon yapabilen Schwind, Esiris gibi sistemler hastaların özellikle gece görme sorunlarını asgariye indirmektedir.

Bu teknoloji LASİK, LASEK ya da PRK/t-PRK uygulamalarında kullanılabilir.

LASİK / Q-LASİK / FEMTOLASİK

LASİK/Q-LASİK, korneanın üzerinden mikrokeratom adı verilen özel bir cihaz ile yüzeysel bir kapak kaldırılarak uygulanan excimer lazer türüdür.

FEMTOLASİK uygulamasında, korneanın üzerinden kaldırılan flep femtosaniye lazer yardımı ile kaldırılmaktadır.

Damla anestezi altında gerçekleştirilir ve operasyon sırasında kapaklara göz kırpmasını engelleyecek özel bir alet takılır. Kornea üzerinden ince bir doku mikrokeratom cihazi veya femtosaniye ile kaldırılır. Korneal flap adı verilen bu kısım özenle kenara kıvrılır. Korneaya excimer lazer uygulaması yapılır. Excimer lazer uygulamasının ardından, kaldırılmış olan korneal flap eski yerine yerleştirilir ve antibiyotikli damla uygulanarak operasyon sona erdirilir. Korneal flepin yapışması kendiliğinden gerçekleşir ve dikiş gerektirmeden birkaç gün içerisinde eski haline gelir. Hasta ilk saatler içinde batma, sulanma, ışık rahatsızlığı hisleri duyacaktır. Görmede netleşme 6-8 saaatten sonra kendini gösterir. LASİK

PRK / Trans PRK (No Touch Lazer)

PRK, korneanın üzerini örten epitel tabakanın özel enstrümanlarla kaldırılması ile uygulanan lazer türüdür. Trans PRK (No Touch Lazer), korneanın üzerini örten epitel tabakanın excimer lazer kullanılıarak kaldırılması ile uygulanan lazer türüdür. Damla anestezi altında gerçekleştirilir ve operasyon sırasında göz kırpmasını engelleyecek özel bir düzenek kurulur. Kornea üzerindeki epitel tabaka lazerle kaldırılır. Kornea yıkandıktan sonra hastaya excimer lazer uygulaması yapılır. Excimer lazer uygulamasının ardından, göze kontakt lens de takılabilir , o şekilde de bırakılarak operasyon sona erdirilir. Epitel tabaka özellikle ilk üç günde iyileşir, bu dönem ağrılı geçer. Kornea birkaç hafta içerisinde kendisini yenileyerek eski haline gelir. Hasta bu süre zarfında birkaç hafta görmede bulanıklık olabilir.

PRK

Lasek

Lasek, kornea üzerindeki ince epitel dokunun bıçak kullanılmadan, özel bir alkol solüsyonu uygulanarak sıyrıldığı excimer lazer türüdür.

Genellikle ince kornealarda tercih edilir. Damla anestezi altında gerçekleştirilir ve operasyon sırasında göz kırpmasını engelleyecek özel bir düzenek kurulur. Epitel dokuyu ayırmak için kornea'nın üzerine çember şeklinde bir alet yerleştirilir ve iç kısmına alkol solüsyonu damlatılır. Bu solusyon ile zayıflayan epitel doku, çember biçimindeki alet kaldırılarak sıyrılır. Bu işlemden sonra hastaya excimer lazer uygulaması yapılır. Excimer lazer uygulamasının ardından, sıyrılmış olan epitel doku eski yerine yerleştirilir ve hastaya iyileşme sürecinde koruma amaçlı kontakt lens takılır. Epitel doku birkaç gün içerisinde eski haline gelir, hasta bu süre zarfında ağrı duyabilir ve birkaç gün ile birkaç hafta arası görmede bulanıklık olabilir.

Lasek

Excimer lazer tedavisi, uygun adaylar için genellikle güvenli ve etkili bir yöntemdir. Ancak her hasta için uygun olmayabilir ve tedavi öncesinde çok detaylı bir değerlendirme yapılması önemlidir.

Size bir telefon kadar yakınız!

Göz sağlığınız birinci önceliğimiz. Özenli bir tedavi için, sizi bölgesinde referans göz merkezi konumundaki SEVGİGÖZ'e bekliyoruz.