Retina Hastalıkları

Epiretinal Membran
Epiretinal Membran

Epiretinal Membran nedir?

Işığa duyarlı, merkezi görmeyi sağlayan retina tabakasındaki makula alanının önünde meydana gelen zardır.

Epiretinal membran gelişimi için risk faktörleri nelerdir?

Epiretinal membran ileri yaş ile birlikte tek başına gelişebileceği gibi diyabet hastalığı, retina damar hastalıkları, retinal yırtık ve dekolman sonrası, retinaya uygulanan lazer, göz travmaları, göz içi enfeksiyonlar, göz içi cerrahiler sonrası gelişebilir. Yaş ile birlikte görülme oranı artmaktadır.

Epiretinal membran belirtileri nelerdir?

Epiretinal membran varlığında cisimlerin şekil ve boyutlarında farklılık, eğri-kırık görme problemleri olabilir. Görme keskinliğinde değişen derecelerde azalma mevcut olabilir, uzun yıllar değişmeden kalabilir. Bazı hastalarda ise görme bozukluğu oluşmaz.

Epiretinal membran tanısı nasıl konulur?

Göz bebeğini büyüten damla uygulandıktan sonra dilate fundus muayenesi yapılarak tespit edilebilir. Fundus Floresein Anjiografi (FFA) ve Optik Koherens Tomografi (OCT) gibi görüntüleme teknikleri epiretinal membranı saptamada ve olası ek hastalıklara bağlı bulguları belirlemede önemlidir.

OCT kısa süre içerisinde sonucu alınabilen lazer ile görme merkezini ince kesitler halinde tarayan bir görüntüleme yöntemidir. Epiretinal memran varlığı en iyi OCT ile tespit edilir. Ek olarak makulada ödem varlığını, makulada delik varlığını değerlendirmede oldukça faydalıdır.

FFA ise ön koldan hastaya kontast madde enjekte edilerek yapılan ve retina damar yapısının daha iyi incelenmesini sağlayan radyasyon içermeyen bir anjiografidir. Epiretinal memranın damarlar üzerine etkisini, damarlardan sızıntı varlığını ve ek damar hastalıkları mevcudiyetinde bunlara bağlı gelişebilecek retinada iskemi denilen kanlanmayan alanların varlığını, retinada ve göz siniri üzerinde yeni damar oluşumlarını tespit etmede oldukça faydalı bir yöntemdir.

Epiretinal membran nasıl tedavi edilir?

Epiretinal membran görmede azalma yapmamış ise belirli aralıklarla takip edilir.

Epiretinal membran görmede belirgin azalma yapmış veya görsel şikayetlere sebep oluyorsa tedavisi cerrahidir.

Vitrektomi ameliyatı ile bu zar soyularak, yerinden temizlenir, çekintiler uzaklaştırılır. Ameliyat sonrası göz içine gaz verilir ve belirli süre yüzüstü pozisyonda yatması istenir. Gaz tamamen gözden uzaklaşıncaya kadar yüksek rakımlı yerlere çıkmak ve uçakla seyahat etmek yasaklanır. Zamanında ve doğru müdahele ile görsel kazanım elde etmek mümkündür.

Size bir telefon kadar yakınız!

Göz sağlığınız birinci önceliğimiz. Özenli bir tedavi için, sizi bölgesinde referans göz merkezi konumundaki SEVGİGÖZ'e bekliyoruz.