Hastalık ve Tedaviler

Renk Algılama Yetersizliği (Renk Körlüğü)
Renk Algılama Yetersizliği (Renk Körlüğü)
Renk körü tabiri yerine renk algılama yetersizliği demek daha doğrudur.

Bunlar çoğunlukla herediter (kalıtımsal), bazen edinsel olabilir. Herediter renk algılama yetersizlikleri çoğunlukla x kromozomuna bağlı genetik geçiş gösteren ve bu nedenle erkeklerde fazla görülen bir durumdur.

Renk algılama bozuklukları her 12 erkekten birisinde (yüzde 8) görülürken, kadınlarda her 250 kadından (binde 4) birinde görülür.

Renk algılama yetersizliğinin kesin tedavisi yoktur. Özel kontakt lenslerle büyük oranda düzeltilebilir.
Renk algılama bozuklukları şiddet ve türlerine göre 3 grupta toplanabilir;

Tam renk körlüğü (Monokromazi)

Hiçbir renk algılamaması olmaması durumudur. Başka önemli göz hastalıkları da vardır ve toplumda çok az rastlanır.

Ağır kısmi renk algılama yetersizliği

Kırmızı, yeşil ve mavi renklerden birisinin hiç algılanamaması durumudur. (Dikromazi)

Hafif kısmi renk algılama yetersizliği

Bu üç renkten birisinin kısmen algılanabilmesi durumudur. (Bozuk trikromazi)

Renk spektrumunda algılanamayan dalga boyuna göre ise;

Kırmızı – yeşil körlüğü (%8)

Ağır - (%2)
  • Protanopi
  • Döteranopi
Hafif - (%6)
  • Protanomali
  • Döteranomali

Mavi – sarı körlüğü (nadir)

  • Ağır - Tritanopi
  • Hafif - Tritanomali
Tür Görülme oranı (%)
Erkek Kadın
Protanomali 1 0.02
Protanopi 1 0.02
Döteranomali 5 0.4
Döteranopi 1 0.01
Tritanopi 0.005 0.005
Akromatopsi 0.005 0.005
Görüldüğü gibi renk körlüklerinin birçoğu renklerin hiç algılanamaması şeklinde değil, kırmızı-yeşil tonlarının ayırd edilmesinde zorluk tarzında kendini gösterir. Renk algılama yetersizliği olan her dört kişiden üçünde zayıflık, birinde ise iki ana rengin ayırımında ciddi zorluk olarak kendini göstermektedir. Renk algılama yetersizliği olan bireylerin önemli bir kısmı bu nedenle renkli fener testi ya da renkli yumak testlerinden geçerken, tonların sorulduğu daha ayrıntılı testlerde başarısız olurlar.

Size bir telefon kadar yakınız!

Göz sağlığınız birinci önceliğimiz. Özenli bir tedavi için, sizi bölgesinde referans göz merkezi konumundaki SEVGİGÖZ'e bekliyoruz.